Đơn Thỉnh Cầu

2023년 12월 8일
상태
진행중
시작일
2023년 12월 8일
종료일
2023년 12월 29일

캠페인 배경정보

*Đơn Thỉnh Cầu

Cứ 10 người làm việc trên tàu đánh cá gần bờ ở Hàn Quốc thì có đến 4 người là lao động nhập cư. Theo Luật tiêu chuẩn lao động và Luật thuyền viên nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên quốc tịch, thế nhưng họ vẫn bị đối xử phân biệt khi làm việc và khi bị thương tật.

Lao động N là người Việt Nam, năm 2020 đang làm việc trên tàu đánh bắt ghẹ, cua, mực, tôm v.v. thì xảy ra tai nạn. Trong lúc quấn dây sắt lưới đánh cá thì tay bị quấn vào dây sắt nên đã gãy xương vai phải và bị đứt lìa ngón tay cái phải.

Tuy nhiên, Hiệp hội Thủy sản, là đơn vị thực hiện bồi thường tai nạn lao động cho thuyền viên chỉ bồi thường cho lao động N với số tiền ít hơn một nửa số tiền bồi thường tai nạn áp dụng cho thuyền viên Hàn Quốc và còn thấp hơn mức lương tối thiểu.

Điều này, lao động N đã yêu cầu lên Tòa án vì số tiền trợ cấp bồi thường tai nạn bị tính sai nhưng đến tháng 10 năm 2023, Tòa án cấp cao Seoul đã ra phán quyết cách tính số tiền bồi thường tai nạn mang tính phân biệt đó là hợp lý. Mặc dù chi phí ăn ở không được tính vào mức lương tối thiểu, nhưng Tòa án vẫn phán quyết rằng sự phân biệt giữa Lương tối thiểu và Bồi thường tai nạn mức tối thiểu là hợp lý, bởi trong hợp đồng lao động tiêu chuẩn chủ sử dụng đã phải gánh chịu một khoản thiệt hại lớn đó là phải trả phí ăn ở cho thuyền viên.

Vì vấn đề này, chúng tôi hiện đang thu thập Đơn thỉnh cầu, yêu cầu Thẩm phán Tòa án Tối cao phụ trách vụ án đưa ra phán quyết một cách công bằng.

최종수정일: 2023.12.11

관련 활동분야

인신매매 피해자 관련 글 더 보기